หน้าแรก

SOLIQ (โซลิค) ขนมดื่มได้

SOLIQ (โซลิค) คือแบรนด์เครื่องดื่มที่เกิดจากแนวคิดในการนำขนมและเครื่องดื่มมาผสมกัน จนกลายเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่เรียกตามชื่อแบรนด์ว่า SOLIQ โดยไอเดียของ SOLIQ มีที่มาจากไอเดียของเชฟขนมหวาน (Pastry Chef) ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นเชฟที่ได้รับการันตีรางวัลการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ

The concept of SOLIQ is Drinkable Dessert which originated from the founder chefs with special skill in making desserts. They want to present various types of sweets in a new way by offering in the form of drinks.

ส่วนคำว่า SOLIQ มีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษสองคำผสมกัน คือ Solid ซึ่งหมายถึง ของแข็งซึ่งเปรียบได้กับขนมหวาน และ Liquid ที่หมายถึงของเหลวหรือ เครื่องดื่มนั่นเอง

The name SOLIQ is derived from the combination of the word solid and liquid. Desserts representing solid and liquid indicating the drink. Implying that SOLIQ serves deliciousness with the freshness of snacks and drinks at the same time.


เมนูที่เกิดจากแนวคิดการนำความเป็นขนมและความเป็นเครื่องดื่มมาผสมกัน ทำให้ออก มาเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใคร โดยชื่อขนมทั้งหมดที่ได้เห็นด้านล่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็น เครื่องดื่มทั้งสิ้น


เมนูชาของ SOLIQ เกิดจากการใช้เทคนิคการปรุงชาแบบ Air-Infusion (ระบบอัดอากาศ) ทำให้กลิ่นและรสชาติของชาออกมาหอมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังใช้ เทคนิค Single-Cup Brewing (การชงแบบถ้วยต่อถ้วย) โดยเครื่องชงชา Trifecta ที่จะทำให้ชามีความสดใหม่ในทุกๆ แก้วที่ได้ดื่ม


Get in Touch With us

We are happy to talk to you! Just complete the form.

SOLIQ เปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ชั้น 5 และโครงการ Nirvana @work เกษตร-นวมินทร์


ICONSIAM: 5th Floor 299, ICONSIAM Shopping Center, Charoennakorn Road, klong Ton Sai Subdistrict, Klongsan District, Bangkok, 10600

Nirvana @work: 343/336 Klonglumchaik Road, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230