หน้าแรก

SOLIQ (โซลิค) ขนมดื่มได้

SOLIQ (โซลิค) คือแบรนด์เครื่องดื่มที่เกิดจากแนวคิดในการนำขนมและเครื่องดื่มมาผสมกัน จนกลายเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่เรียกตามชื่อแบรนด์ว่า SOLIQ โดยไอเดียของ SOLIQ มีที่มาจากไอเดียของเชฟขนมหวาน (Pastry Chef) ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นเชฟที่ได้รับการันตีรางวัลการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ

ส่วนคำว่า SOLIQ มีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษสองคำผสมกัน คือ Solid ซึ่งหมายถึง ของแข็งซึ่งเปรียบได้กับขนมหวาน และ Liquid ที่หมายถึงของเหลวหรือ เครื่องดื่มนั่นเอง


เมนูที่เกิดจากแนวคิดการนำความเป็นขนมและความเป็นเครื่องดื่มมาผสมกัน ทำให้ออก มาเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใคร โดยชื่อขนมทั้งหมดที่ได้เห็นด้านล่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็น เครื่องดื่มทั้งสิ้น


เมนูชาของ SOLIQ เกิดจากการใช้เทคนิคการปรุงชาแบบ Air-Infusion (ระบบอัดอากาศ) ทำให้กลิ่นและรสชาติของชาออกมาหอมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังใช้ เทคนิค Single-Cup Brewing (การชงแบบถ้วยต่อถ้วย) โดยเครื่องชงชา Trifecta ที่จะทำให้ชามีความสดใหม่ในทุกๆ แก้วที่ได้ดื่ม


Get in Touch With us

We are happy to talk to you! Just complete the form.

SOLIQ เปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ชั้น 5 และโครงการ Nirvana @work เกษตร-นวมินทร์


ICONSIAM: 5th Floor 299, ICONSIAM Shopping Center, Charoennakorn Road, klong Ton Sai Subdistrict, Klongsan District, Bangkok, 10600

Nirvana @work: 343/336 Klonglumchaik Road, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230